Maha Shivarathri 2013

Shivarathri

Photographed @ Murudeshwar, Karnataka.

Om Namah Shivayah!  Wish you have the blessings of Shiva on Maha Shivarathri day for a wonderful year.